Váš partner pre pobytové víza a podnikanie na Slovensku


en de cn hu iz sk cs pl ru fr ja es uk
Víza pre cudzincov podnikajúcich v Slovenskej republike

V posledných rokoch sa podnikanie na Slovensku začlenilo medzi vysoký stupeň atraktívnosti v porovnaní so susednými štátmi. Dá sa konštatovať, že príčinou je otvorený trh pre Áziu a ostatné krajiny tretieho sveta a samotné expandovanie cudzincov tretích krajín do Európy. Medzi najčastejšie činnosti podnikania na Slovensku pre cudzincov patrí gastronómia (ázijské reštaurácie), predaj tovaru a služieb (maloobchody aj veľkoobchody s rôznym tovarom), výroba tovarov (napr. spol. Samsung) alebo v neposlednom rade automobilový priemysel (spol. Kia pri Žiline). V porovnaní so slovenskými podnikateľmi sa dá s istotou povedať, že tieto spoločnosti vedené práve cudzincami po samotnom vzniku tu nadobudnú silné postavenie, ktoré svojou špecifickosťou, obľúbenosťou a aj cenovou výhodnosťou si ťažko získajú konkurenciu. Preto podnikanie na Slovensku je mnohokrát ovplyvnené hlavne týmito faktormi a zo strany týchto podnikateľov sa dá hovoriť o prosperite. Čo sa o mnohých domácich slovenských spoločnostiach, podobného zamerania nedá povedať.

Nielen podnikatelia v tých najväčších spoločnostiach potrebujú pre tento účel prechodného pobytu tzv. biznis víza. Ale tieto víza sú potrebné pre všetkých cudzincov, ktorí na Slovensku chcú založiť tak ako veľké obchodné spoločnosti, alebo ich pobočky, tak aj malé obchodné spoločnosti venujúce sa pár činnostiam. Preto je vždy potrebné vybaviť – prechodný pobyt za účelom podnikania na Slovensku.

Naša spoločnosť zabezpečuje kompletný servis pri vybavovaní týchto víz a prechodného pobytu za účelom podnikania a tiež zabezpečuje samotné podnikateľské poradenstvo vrátanie založenia s.r.o. ako aj špecifických podnikateľských požiadaviek.

To znamená, že potrebné dôležité informácie o dokumentoch potrebných pre vybavenie prechodného pobytu na účel podnikania a tiež informácie o dokumentoch potrebných pre podnikanie na Slovensku vám dokážeme zaslať ešte pred príchodom na Slovensko. Po príchode na Slovensko sa postaráme o vybavenie vášho prechodného pobytu na účel podnikania a zabezpečíme, aby vybavenie víz bolo bez problémov. Momentom vybavenia biznis víz a tohto prechodného pobytu bude Váš prechodný pobyt na Slovensku legálny a budete sa môcť naplno venovať Vášmu podnikaniu a viac sa vízami nezaťažovať. Preto nás neváhajte kontaktovať už teraz, či ste v domovskej krajine a plánujete na Slovensko pricestovať a podnikať, alebo tu žijete a chcete začať podnikať. Naša spoločnosť tu je pre vás pri prvotnom vybavovaní tohto druhu víz, pri pravidelnej obnove víz (ročne alebo dvojročne) a podnikateľskom poradenstve. Preto je možné využiť všetky naše služby, alebo si z nich vybrať tú, ktorá Vám najviac vyhovuje.

Či si vyberiete jednu z našich služieb, alebo viacero, bude to pre vás znamenať, že sa môžete venovať naplno podnikaniu, vychutnávať si voľný čas v prekrásnej krajine navôkol s vedomím, že vaše víza a ich obnova je pod dohľadom profesionálov a teda o všetky potrebné dokumenty sa v predstihu postará naša spoločnosť. Taktiež si uvedomíte, že pri samotnom poradenstve podnikania pri Vás stojí silný partner. Okrem toho ušetríte množstvo času, čo sa odzrkadlí aj na vašom zdraví a úsmeve a v neposlednom rade aj peniazoch. Preto nás neváhajte kontaktovať.

Naša ponuka obsahuje:


  • jednorazovú službu - Poradenstvo pri biznis vízach a prechodnom pobyte za účelom podnikania
  • jednorazovú službu - Prvotné vybavovanie prechodného pobytu za účelom podnikania na Slovensku pre cudzincov (biznis víza)
  • paušálnu službu - Pravidelnú obnovu prechodného pobytu za účelom podnikania pre cudzincov
  • jednorazovú službu alebo paušálnu službu- Podnikateľské poradenstvo pre cudzincov