Váš partner pre pobytové víza a podnikanie na Slovensku


en de cn hu iz sk cs pl ru fr ja es uk
Osobitné víza pre cudzincov na Slovensku

Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti na Slovensku zahŕňa: lektorskú činnosť, umeleckú činnosť, športovú činnosť, stáž v rámci štúdia mimo územia Slovenskej republiky, činnosť vyplývajúcu z programov vlády Slovenskej republiky alebo z programov Európskej únie, plnenie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy, poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo na sprevádzanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivosť, ak je to potrebné, dobrovoľnícku činnosť alebo činnosť novinára akreditovaného v Slovenskej republike.

Lektorská činnosť: Na Slovensku pôsobí veľký počet zahraničných profesorov a to nielen na samotných stredných školách, ale aj na vysokých školách. Medzi príkladmi spomenieme napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského, a iné.

Športová činnosť: Šport na Slovensku je pre cudzincov tiež veľmi atraktívny. V rámci športových tímov tu pôsobí veľký počet zahraničných profesionálov, či už v basketbale (Dobrí anjeli Košice, BK Ružomberok a iné), futbale (MŠK Žilina, FK DAC Dunajská Streda a iné) a iných športoch.

Iné: Preto, či už plánujete navštíviť Slovensko za účelom prednášania na strednej alebo vysokej škole ako lektor, alebo ste profesionálny športovec, ktorého si vybral či už basketbalový, futbalový, alebo iný známy športový klub – pre vás bude potrebné zariadiť prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti. Taktiež pokiaľ ste cudzinec a poskytujete zdravotnú starostlivosť rodinnému príslušníkovi alebo ho sprevádzate.

Vybavenie prechodného pobytu na účel osobitnej činnosti zlegalizuje váš pobyt na Slovensku a činnosti, ktorú ste tu prišli vykonávať sa môžete nerušene a naplno venovať. Preto nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo mailom.

Naša ponuka obsahuje:

  • jednorazovú službu - Poradenstvo pri prechodnom pobyte na účelom osobitnej činnosti
  • jednorazovú službu - Prvotné vybavovanie prechodného pobytu za účelom osobitnej činnosti na Slovensku
  • paušálnu službu - Pravidelnú obnovu prechodného pobytu za účelom osobitnej činnosti pre cudzincov