Váš partner pre pobytové víza a podnikanie na Slovensku


en de cn hu iz sk cs pl ru fr ja es uk
Prechodný pobyt pre cudzincov s postavením - Slovákov žijúcich v zahraničí

Slováci žijúci v zahraničí majú svoje osobitné postavenie, ktoré im priznáva nielen ústava ale aj iné zákony. Ich záujmy reprezentuje na Slovensku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pokiaľ patríte medzi Slovákov žijúcich v zahraničí, myslíme že tento orgán štátnej správy vám netreba bližšie predstavovať, keďže na svojich web stránkach poskytuje veľmi bohaté a výstižné informácie.

Slováci žijúci v zahraničí sú v zmysle zákona

Osoby, ktoré nemajú pobyt na území Slovenskej republiky a osoby, ktoré žijú v zahraničí, nemajú štátne občianstvo Slovenskej republiky, majú štátne občianstvo cudzieho štátu a:

  1. sú osobami bez štátneho občianstva, hlásia sa však k slovenskej národnosti a majú záujem a zásluhy na rozširovaní, alebo aspoň udržiavaní slovenskej národnosti v zahraničí.
  2. osoby, ktoré sa hlásia k slovenskej národnosti po svojich príbuzných v priamom rade.
  3. podľa zákona č. 474/2005 Z. z. ide tiež o Slovákov žijúcich v zahraničí, pokiaľ sa neprihlásia na trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Preto, či už ste v ktorejkoľvek krajine sveta a rozhodli ste sa prísť na Slovensko a chcete požiadať o udelenie prechodného pobytu ako Slovák žijúci v zahraničí, obráťte sa na nás ! Presne vám poradíme, ktoré dokumenty je potrebné priniesť z krajiny, v ktorej momentálne žijete na Slovensko a po príchode na Slovensko sa o všetko postaráme. Neváhajte a zverte sa do rúk profesionálov.

Zabezpečíme vám nielen kompletný servis vybavenia prechodného pobytu Slováka žijúceho v zahraničí, ale sme pripravení vám poradiť a pomôcť, pokiaľ na Slovensku chcete podnikať. Na rozdiel od drvivej väčšiny ostatných firiem zaoberajúcim sa poradenstvu v oblasti podnikania sa naša spoločnosť odlišuje práve tým, že nie je zameraná len na slovenskú klientelu.

Áno, radíme aj samotným „domácim“ Slovákom, ktorí majú záujem podnikať, ale pre nás prioritné je pomáhať cudzincom, nielen pri legalizácií ich pobytov a vízach, ale aj pri podnikaní.

To sa týka aj vás – Slovákov žijúcich v zahraničí, preto s akýmikoľvek požiadavkami sa neváhajte obrátiť na nás! Kontaktujte nás.

Naša ponuka obsahuje:

  • jednorazovú službu - Poradenstvo pri prechodnom pobyte cudzinca s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí
  • jednorazovú službu - Prvotné vybavovanie prechodného pobytu cudzinca s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí
  • paušálnu službu - Pravidelnú obnovu prechodného pobytu cudzinca s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí
  • jednorazovú službu alebo paušálnu službu - Podnikateľské poradenstvo pre vás