Váš partner pre pobytové víza a podnikanie na Slovensku


en de cn hu iz sk cs pl ru fr ja es uk
Pracovné víza pre cudzincov zamestnaných na Slovensku

Pokiaľ chcete na Slovensku pracovať, alebo ste podnikateľ a chcete vo vašej spoločnosti zamestnať cudzinca, tento typ víza a prechodný pobyt na účel zamestnania je na to určený. Znamená to potrebu vybavenia prechodného pobytu za účelom - zamestnania. V zmysle zákona prechodný pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol udelený. Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel. Pokiaľ sa splnia podmienky na vybavenie prechodného pobytu na účel zamestnania, je možné dostať vízum najviac až na dva roky.

Všetky potrebné dokumenty, ktoré úrady budú vyžadovať Vám pripravíme, okrem dokumentov, ktoré sa vybavujú v domovskej krajine. Úspešne vybavený prechodný pobyt na tento účel znamená, že môžete legálne a slobodne pracovať na čas, na ktorý vám boli víza udelené. Prechodný pobyt na účel zamestnania vás oprávňuje na Slovensku pracovať

Keď máte svoj prechodný pobyt na účel zamestnania na území Slovenskej republiky zlegalizovaný, nemáte sa čoho obávať, že Vám budú hroziť sankcie, alebo vyhostenie. Môžete sa naplno venovať zamestnaniu. Všetky práva povinnosti s tým späté vám samozrejme vysvetlíme.

V prípade, že na Slovensku budete chcieť ostať aj po tomto čase uvedenom vo vízach, vtedy je potrebné prechodný pobyt za účelom zamestnania obnoviť. Tu je potrebné vybaviť ešte pred uplynutím lehoty, v ktorej vám víza končia. V danom prípade treba mať všetky náležitosti v poriadku, aby všetko prebehlo bez najmenších problémov. Inak podľa skúsenosti z praxe, orgány polície alebo úrady práce sú nekompromisné a pokiaľ potrebné povolenia a samotná obnova v poriadku nie je, pobyt pre vás na Slovensku skončí a v lehote aká je podľa zákona musíte opustiť Slovensko.

Naša spoločnosť tu je pre vás nielen pri prvotnom vybavení tohto prechodného pobytu na účel zamestnania ale aj pravidelnej obnove na účel zamestnania. To pre vás znamená, že sa môžete venovať naplno práci, vychutnávať si voľný čas s vedomím, že vaše víza a ich obnova je pod dohľadom profesionálov a teda o všetky potrebné dokumenty sa v predstihu postará naša spoločnosť. Sami si uvedomíte, že ušetríte množstvo času, čo sa odzrkadlí aj na vašom zdraví, úsmeve a peniazoch. Kontaktujte nás, telefonicky alebo aj mailom.

Naša ponuka obsahuje:

  • jednorazovú službu - Poradenstvo pri pracovných vízach a prechodnom pobyte za účelom zamestnania
  • jednorazovú službu - Prvotné vybavovanie prechodného pobytu za účelom zamestnania na Slovensku pre cudzincov (pracovné víza)
  • paušálnu službu - Pravidelnú obnovu prechodného pobytu za účelom zamestnania pre cudzincov (vás ako zamestnanca alebo vašich zamestnancov)