Váš partner pre pobytové víza a podnikanie na Slovensku


en de cn hu iz sk cs pl ru fr ja es uk
Študentské víza pre cudzincov na Slovensku

Zahraniční študenti si často vyberajú Slovensko za cieľovú destináciu nielen pri výbere jazykového pobytu, výmenného študijného programu, ale aj samotného celého štúdia . Pri hľadaní odpovede na otázku, prečo si vybrali práve Slovensko, sa dá odpoveď poskladať z viacerých viet. Medzi jeden faktor, ktorý by sme uviedli je výber vysokej školy.

Na Slovensku sú niektoré vysoké školy, ktoré majú silné renomé a zvuk v samotnom zahraničí. Tu patrí napríklad Slovenská technická univerzita, ktorej pomernú časť študentskej obce tvoria študenti pochádzajúci z Arabského polostrova (Spojené arabské emiráty, Saudská arábia a iné), Univerzita Komenského (študenti nielen z iných členských štátov EÚ, ale aj z krajín tretieho sveta), Žilinská univerzita (v rámci programu Erasmus tu študuje veľa študentov z Bulharska, Rumunska a iných štátov EÚ, aj mimo EÚ), Jesseniová lekárska fakulta UK v Martine (v rámci programu ERDF tu študuje približne 300 nórskych študentov) a iné vysoké školy. Dobrú odozvu zaručuje kvalitné štúdium, ktorého absolvovanie sa zúročí v získaní požadovaných vedomostí a skúsenosti, ale aj bezproblémovom nájdení práce.

Už po vstupe na územie Slovenskej republiky vznikajú každému študentovi povinnosti, ktoré je potrebné splniť. Kompletné vybavenie prechodného pobytu na účel štúdia zverte nám. Budeme pre vás spoľahlivým partnerom, ku ktorému sa možno po vyštudovaní v rámci nejakých pracovných aktivít týkajúcich sa Slovenska vrátite. Potom sa možno obrátite na našu spoločnosť s požiadavkou vybavenia prechodného pobytu na účel podnikania.

Naša ponuka obsahuje jednorazové kompletné vybavenie prechodného pobytu za účelom štúdia, alebo poradenstvo pri riešení situácií, ktoré počas prechodného pobytu na Slovensku vzniknú. Stačí nás len kontaktovať.

Naša ponuka obsahuje:

  • jednorazovú službu - Poradenstvo pri študentských vízach a prechodnom pobyte za účelom štúdia
  • jednorazovú službu - Prvotné vybavovanie prechodného pobytu za účelom štúdia na Slovensku pre cudzincov (študentské víza)