Váš partner pre pobytové víza a podnikanie na Slovensku


en de cn hu iz sk cs pl ru fr ja es uk
Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzenýmNaša spoločnosť zabezpečuje aj zakladanie obchodných spoločností. V zmysle obchodného zákonníka sa obchodnými spoločnosťami rozumejú:

  1. verejná obchodná spoločnosť
  2. komanditná spoločnosť
  3. spoločnosť s ručením obmedzeným
  4. akciová spoločnosť


Preto, pokiaľ si vyberiete akýkoľvek typ obchodnej spoločnosti, jeho založenie zverte do našich rúk. Na Slovensku pôsobí veľké množstvo spoločností, ktoré sa zakladaním obchodných spoločností zaoberajú. Tu si treba uvedomiť a zvážiť, komu tento náročný proces zakladania obchodných spoločností zveríte.

Ako sme vyššie menovali typy obchodných spoločností, tak treba zdôrazniť, že zakladanie spoločností s ručením obmedzeným patrí spomedzi všetkých štyroch typov medzi najčastejšie zakladané obchodné spoločnosti na Slovensku. Spoločnosť s ručením obmedzením Vám založíme v čo najkratšom čase za výhodnú cenu.

Služby, ktoré v rámci založenia spoločností s ručením obmedzeným poskytujeme zahŕňajú:

  1. úvodné poradenstvo
  2. príprava potrebných dokumentov
  3. zabezpečenie živnostenského osvedčenia
  4. zastupovanie pred registrovým súdom
  5. zabezpečenie výpisu z obchodného registra