Váš partner pre pobytové víza a podnikanie na Slovensku


en de cn hu iz sk cs pl ru fr ja es uk
Zakladanie akciových spoločností

Ak ste sa rozhodli pre založenie akciovej spoločnosti, naša spoločnosť vám dokáže zabezpečiť aj tento proces.

Služby, ktoré v rámci založenia akciovej spoločností poskytujeme zahŕňajú:

  1. úvodné poradenstvo
  2. príprava potrebných dokumentov
  3. zabezpečenie výpisu z obchodného registra